Logistics Support

มอบวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อการบรรลุเป้าหมายสำคัญของคุณ
นอกจากกิจกรรมโลจิสติกส์มาตรฐานที่ประกอบด้วยกระบวนการขนส่ง การคลังสินค้า การจัดการวัตถุดิบ การหีบห่อสินค้า การกระจายสินค้า และการประมวลผลข้อมูลโลจิสติกส์แล้ว โลจิสติกส์ทางธุรกิจยังเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์อีกหลายด้าน เพื่อสนองความต้องการด้านโลจิสติกส์ทั่วโลกเราจึงมุ่งเน้นที่การให้วิธีการเชิงกลยุทธ์ (การวางแผน การคาดการณ์ การจัดการ การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาระบบ) ในทุก ๆ ด้านของโลจิสติกส์ตั้งแต่การจัดซื้อวัสดุและผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการผลิตและการขายผ่านช่องทางโซ่อุปทาน (supply chain) และโซ่อุปสงค์ (demand chain) ของท่าน นิทชู โชจิ จะทำการตรวจสอบโลจิสติกส์ของท่านอีกครั้งจากมุมมองของลูกค้าและช่วยท่านปรับวิธีดำเนินการให้เหมาะสมที่สุด
 
   

Company Profile

เราให้บริการขนส่งสินค้าในชีวิตประจำวันทั้งทาง ทะเลและทางอากาศ บริการของเราครอบคลุมกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การรับสินค้าจากลูกค้าไปจนถึง การหีบห่อสินค้า และการบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์และการดำเนินพิธีการศุลกากร

นอกจากนี้บริษัทของเรายังให้บริการจัดสรรและขายพื้นที่บนเรือบรรทุกสินค้า และเครื่องบิน พร้อมบริการรื้อถอนและติดตั้งเครื่องจักรส่งออกหรือนำเข้าอีกด้วย

นอกจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการหีบห่อสินค้าแล้ว บริษัทในเครือของเรายังมีคลังสินค้าตั้งอยู่ตามจุดต่าง ๆ เพื่อความสะดวกทั่วประเทศ ทุกบริษัทคือเครือข่ายทั่วโลกที่มีประสิทธิภาพที่จะอำนวยความสะดวกในการขนส่ง

อ่านต่อ

Services Offerred

Quality Control

เรามีความตั้งใจและตระหนักอยู่เสมอ ในประเด็นการปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับระบบการควบคุมคุณภาพอย่างถี่ถ้วน เรานำเสนอบริการคุณภาพระดับสูง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

S [ความปลอดภัย]: ยึดหลักความปลอดภัย (3S)
Q [คุณภาพ]: ปฏิบัติตามวิธีการทำงานที่ถูกต้อง
C [ต้นทุน]: ต้นทุนลดลง
D [การจัดส่ง]: ตรงเวลา
M [ขวัญและกำลังใจ]: สร้างแรงจูงใจ

อ่านต่อ

Copyright © 2010 by Nittsu Shoji (Thailand) Co.,Ltd. All Right Reserved.
บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 103 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย กม.60-61 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. +66 (0) 3535 0977 แฟกซ์. +66 (0) 3535 0979
อีเมล์: info@nittsushoji.co.th